Fotogalerie

Socha sv. Jana Nepomuckého 2019

V říjnu 2019 byla dokončena nová socha sv. Jana Nepomuckého. Nahradila původní hliněnou sochu, která byla značně poškozena. Původní sv. Jan Nepomucký byl umístěn do interiéru a sice obřadní síně na Obecním úřadě v Chotíkově.

Novou sochu vyhotovil umělecký sochař Marcel Stoklasa. Socha je přesnou kopií původní sochy, provedena je z hořického pískovce bez kolorace a doplněna je o zlacené atributy - svatozář s pěti hvězdami a palmovou ratolest. 

Slavnostní žehnání sochy se uskutečnilo 2. prosince 2019 za laskavé účasti biskupa plzeňského Jeho Excelence Tomáše Holuba.

Poplužní Dvůr před rekonstrukcí 2019

Svatba 2019

Reálná podoba dvora před rekonstrukcí - foto rok 2016Petice proti zbourání 2016

V létě 2016 probíhal sběr podpisů pod petici proti zbourání obecního statku u kostela. Pod petici se podepsalo na 300 občanů obce Chotíkov. Petice byla předložena k projednání na Zastupitelstvu a chotíkovská Iniciativa za zachování historických hodnot obce Chotíkov uspořádala dne 25. 9. 2016 "Den otevřených dveří" a statek se tím po dlouhých letech znovu otevřel veřejnosti. O sběr podpisů a založení Iniciativy se zasloužili Eva Hirschfeldová, Zdeněk Hlaváček a Pavel Giebel, zakladatel Iniciativy.