Historie

Historie tohoto místa

zdroj a citace: STAVEBNĚ - HISTORICKÝ PRŮZKUM, kolektiv autorů, ZIP o.p.s. 2016, 2017

Stavebně - historický průzkum - I. část historická, II. část stavební, obojí v knižním vydání
k zapůjčení u paní starostky na Obecním úřadě v Chotíkově, zapůjčujeme oproti podpisu.

"Nejstarší dějiny Chotíkova a zdejšího dvora lze rekonstruovat na základě středověkých pramenů. Již název vsi prozrazuje, že v lokalitě vznikl zřejmě někdy v období vrcholně středověké kolonizace ve 13. století dvůr jistého Chotíka. Místní jméno Chotíkov je totiž utvořeno od přivlastňovacího tvaru osobního jména Chotíkův. Do psaných pramenů vstupuje ves Chotíkov relativně pozdě. Zaznamenáváme ji poprvé v listině z 25. června 1344, jíž se Sezema z Vrtby společně se svými syny zavazuje odvádět klášteru v Plasích dvě kopy českých grošů. Patronátní právo (neboli podací kostelní) k chotíkovskému farnímu kostelu Povýšení sv. Kříže tvořilo od středověku významnou součást majetkového příslušenství zdejšího statku. V konfirmačních knihách máme dochována jména držitelů tohoto práva, a tedy i majitelů sídla s poplužním dvorem a přinejmenším části vsi Chotíkova. Nejstarším doloženým z nich je plzeňský měšťan Mikuláš, syn Miloslavův, který byl vykonavatelem patronátního práva v Chotíkově v letech 1370, 1371 a 1376." ...

"Při prezentaci chotíkovského faráře v roce 1394 se jako patron zdejšího kostela připomíná jiný plzeňský měšťan Ebrzvin, dokonce s uvedením titulu "pán na Chotíkově" ("Obrzwin ciuis de Plzna domini in Chotycow")." ...

"Zřejmě od uvedeného Ebrzvina se dostal statek Chotíkov do rukou bohatého a vlivného plzeňského patricijského rodu Pabianků, kteří vlastnili i další statky v okolí města. Počátkem 15. století se připomíná Mikuláš Pabianek z Chotíkova, který se v roce 1410 hlásil o dědictví v Pokonicích a Chválenicích po Ofce, vdově po Vilémovi z Pušperka. Týž Mikuláš byl zároveň klientem mocného rodu Rožmberků, který tehdy vlastnil hrad Vlčtejn na jižním Plzeňsku." ...

"Od konce třetí čtvrtiny 17. století tvořil chotíkovský poplužní dvůr stabilní součást malesického panství." ... "Nejvýznamnějšími majiteli panství byli od počátku 19. století Schönbornové." ...

Další díl o historii tohoto místa již brzy...