Rekonstrukce

Rekonstrukce 

Stodola I. etapa 2020 - střecha a krovy

Od února do července 2020 probíhala oprava střechy a krovu stodoly. Osazeny byly okapy a hromosvod, opravena byla i lávka vně štítu.  

Tento projekt byl spolufinancován Plzeňským kraje a to dotací PSOV Projekty obcí 2019.